Prawo oświatowe Komentarz

Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz

Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:,,ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 Nr 7, poz. 60);,ustawę z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 Nr 7, poz. 59).,Niniejszy Komentarz stanow


Zobacz więcej
1
Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz