Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych
Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentacji wewnętrznej. Są to m.in. instrukcja gospodarowania majątkiem, protokół przeprowadzonej oceny składników majątku czy wniosek o przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego., Jak ustalić wartość początkową nowo zakupionego samochodu służbowego?, W jaki sposób ująć w ewidencji kradzież składnika mienia ruchomego? , Jak przeprowadzić inwentaryzację sprzętu pr


Zobacz więcej
1
Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *