Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary

Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary
Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowyc


Zobacz więcej
1
Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *