Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
Hit
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Uwarunkowania związane z epidemią COVID-19, ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, zwiększone wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii, wymogły na ustawodawcy wprowadzenie korekt w zakresie sporządzania WPF, co nastąpiło w przepisach ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.


Zobacz więcej
1
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *