System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne

System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne
System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne

W książce dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do <b> Systemu Informacji Oświatowej </b>(SIO). Obejmują one w szczególności informacje o uczniach i zatrudnionej kadrze, a także wpływające w znaczący sposób na wysokość subwencji otrzymywanych przez samorząd terytorialny. Książka o <b> SIO </b> odpowiada na takie pytania, jak:,- Jaki jest zakres danych dzie


Zobacz więcej
1
System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *