Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Hit
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:,,zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,,ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych,,sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego


Zobacz więcej
1
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *